• GosVik Ltd. is an official Altair HyperWorks channel partner in Bulgaria, CAD проектиране и инженерни симулации

    GosVik Ltd. is an official Altair HyperWorks channel partner in Bulgaria, CAD проектиране и инженерни симулации

  • Отбранителна индустрия

    Отбранителна индустрия

  • Реверсивно инженерство

    Реверсивно инженерство

Основополагащи принципи на фирма ГосВик

От 2018 г. фирма ГосВик е официален представител и дистрибутор на HyperWorks от Altair Engineering (www.altair.com) с над 49 офиса в 22 държави, един от световните лидеир в областта на виртуалните симулации в направления: структирен анализ, флуидни симулации, електромагнитни полета, използвани в сектори като въздушна и космческа техника, автомобилостроене и всички останали инженерни области.

 

Фирма ГосВик въплъщава най-добрите инженерни практики, достигнати в процеса на трансфер на ноухау между немски и български фирми. В първоначалните контакти, на база реални проекти от автомобилната индустрия, се установяват редица дефицити, както в координацията, така и в самата методика на работа и обмен на идеи между фирми от двете държави. Фирма ГосВик заимства начина на работа от своите немски партньори и го съобразява със спецификите на българския пазар. Чрез обучението свои собствени кадри ГосВик гарантира максимална ефективност и качество в областта на инженеринговата дейност.

 

Основателят на фирма ГосВик е завършил висше инженерно образование в България, както и второ такова в  университет Щутгарт/Германия. Неговият опит, събран във фирми като DAIMLER, BRABUS и EISENMANN, в ръководенето на проекти в областта на топлопроводимите пластмаси, приложението на биотехника в производството на пластмасови детайли и в допълнителните му дейности в Технически университет София и в Технически университет Мюнхен, както и съвместната му работа и публикации с фирми като Altair, CD-Adapco и Mentor Graphics въплъщават откривателския дух и желание за непрекъснато развитие в областта на инженерните решения, посредством отлично подготвени специалисти и използването на най-новите софтуерни продукти и технологии.

CAD проектиране

3Д принтиране

Инженерни симулации

Инструментална екипировка

Шприцване на пластмаси

ALTAIR software

© 2023 GosVik Ltd.